Budowa metra: Postępowanie naprawcze Astaldi nie blokuje dostępu do zamówień

Wobec Astaldi nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości z likwidacją majątku, nie ma więc podstaw do wykluczenia jej z przetargu na budowę stołecznego metra.

Strona 1 z 11