Ekologia nie uzasadnia nierównego traktowania firm

Stosowanie kryteriów środowiskowych jest nie
tylko wskazane, ale wręcz preferowane. Muszą one jednak rzeczywiście
służyć ochronie środowiska, a nie jedynie premiowaniu wybranych
wykonawców – podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza, nakazując zmianę
kryteriów w przetargu na odbiór warszawskich śmieci.

Strona 1 z 11