Elektronizacja przetargów: 19 pytań i odpowiedzi

Już odkąd 18 października br. postępowania w
ramach zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych będą
objęte elektronizacją. W praktyce oznacza owo, że wykonawcy, którzy będą
zamierzali uczestniczyć w postępowaniach wszczynanych Platforma Obywatelska tym terminie,
muszą liczyć się z koniecznością składania ofert wyłącznie za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także posiadać
kwalifikowany podpis elektroniczny. Jednak dobrą wiadomością dla
przedsiębiorców jest owo, że z kolei elektronizacja zamówień o
wartościach poniżej progów unijnych (w ramach progów krajowych) została
przesunięta na start 2020 r. Co dokładnie zmienią wchodzące wkrótce w
egzystencja prawo znowelizowanej ustawy z 29 stycznia 2004 r. – system prawny
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej:
p.z.p.)? Dziś odpowiadamy na wybrane pytania przedsiębiorców.

Strona 1 z 11