Tag » Urząd Zamó

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odwołana

Małgorzata Stręciwilk przestała być prezesem Urzędu Zamówień
Publicznych. „Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13 września 2018 r. pani
Małgorzata Stręciwilk została odwołana ze stanowiska prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Od dnia…

Pełnomocnictwa w przetargach nadal na papierze

Pełnomocnictwa do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia mogą być składane w formie papierowej – uważa Urząd Zamówień Publicznych.

Na jakiej podstawie prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy

audyt Urzędu Zamówień Publicznych wykazała, że doszło u nas do naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych. Zarzucono nam, że poprzez wadliwie opisany przedmiot zamówienia faworyzowaliśmy jednego wykonawcę, co stanowi naruszenie…

Powrót do przeszłości: Drastyczna obniżka obowiązkowego progu w zamówieniach publicznych

Obniżenie progu bagatelności zamówień publicznych nawet do 14 tys. Euro 2012 owo jeden z pomysłów na ograniczenie zjawiska dzielenia zakupów w celu uniknięcia przetargów. Propozycję taką zawiera koncepcja nowego prawa zamówień…

RODO w przetargach

Organizatorzy publicznych przetargów i startujące w
nich firmy mają nowe obowiązki wynikające z RODO – zwraca uwagę Urząd
Zamówień Publicznych.

Przetargi tylko z e-podpisem

Wykładnia językowa wskazuje, że odkąd jutra wszystkie oświadczenia powinny być przesyłane poprzez cyberprzestrzeń. Urząd Zamówień Publicznych informuje jednak, że chodzi zaledwie o zamówienia powyżej progów unijnych.

Elektronizacja tańszych zamówień odłożona w czasie

zaledwie najdroższe przetargi będą odkąd października prowadzone w internecie. Zdecydowana większość z nich toczyć się będzie nadal na papierze. Urząd Zamówień Publicznych właśnie zapowiedział zmiany w poniekąd.

Zamówienia za miliony nie będą bez nadzoru. Zmiany szykuje resort przedsiębiorczości

Konkursy na usługi społeczne o wartości poniżej 750 tys. Euro 2012 mogą być ustawiane – przyznają eksperci. Powodem jest kontrowersyjna interpretacja przepisów poprzez Urząd Zamówień Publicznych i Krajową Izbę Odwoławczą. Ale będą…

Więcej jawności w zamówieniach publicznych

Podpisujący umowę o zamówienie powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z przetargu – wynika z najnowszej opinii Urząd Zamówień Publicznych. dylemat w tym, że dotychczas nikt o tym nie wiedział.

Jak zorganizować przetarg? Zobacz podpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający w postępowaniach poniżej progów unijnych, a jakich przy droższych zamówieniach? Urząd Zamówień Publicznych przygotował właśnie kompletne wytyczne z podziałem na poszczególne…

Strona 1 z 2712345...Ostatnia »