Tag » Urzędu Zamó

UZP: Zastanowimy się nad szerszym i bezpłatnym udostępnianiem informacji o przetargach

Zastanowimy się, jakże sprawić, żeby informacje o przetargach były przedsiębiorcom udostępniane w jakże najszerszym stopniu i bezpłatnie – zapowiedziała Barbara Loba, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, odpowiadając na postulaty…

Zamowienia publiczne na nowych zasadach: Większe szanse dla sektora MSP

Pracujemy nad nową koncepcją prawa zamówień publicznych, w której stawiamy na małych i średnich przedsiębiorców – powiedział we wtorek Hubert Nowak, p.o. prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dodał, że chodzi o owo, by Ministerstwo…

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odwołana

Małgorzata Stręciwilk przestała być prezesem Urzędu Zamówień
Publicznych. „Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13 września 2018 r. pani
Małgorzata Stręciwilk została odwołana ze stanowiska prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Od dnia…

Na jakiej podstawie prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy

audyt Urzędu Zamówień Publicznych wykazała, że doszło u nas do naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych. Zarzucono nam, że poprzez wadliwie opisany przedmiot zamówienia faworyzowaliśmy jednego wykonawcę, co stanowi naruszenie…

Założenia nowych przepisów o zamówieniach publicznych już w maju

W maju przedstawimy koncepcję nowych przepisów o
zamówieniach publicznych – zapowiada Małgorzata Stręciwilk, prezes
Urzędu Zamówień Publicznych.

Jak zorganizować przetarg? Zobacz podpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający w postępowaniach poniżej progów unijnych, a jakich przy droższych zamówieniach? Urząd Zamówień Publicznych przygotował właśnie kompletne wytyczne z podziałem na poszczególne…

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło przetarg na budowę e-zamówienia

resort Cyfryzacji, przy współpracy Urzędu Zamówień Publicznych, uruchomiło przetarg na budowę narzędzia e-zamówienia – pierwszego elementu całościowego rozwiązania umożliwiającego udzielanie zamówień w formie elektronicznej -…

Jak przedsiębiorca może skłonić zamawiającego do podziału przetragu

Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie w połowie
2016 r., ma zdopingować zamawiających do częstszego dzielenia zamówień
na części. Chodzi to, żeby szerszy dostęp do przetargów zyskały małe i
średnie firmy. Obciążono zamawiających obowiązkiem pisemnego
uzasadnienia powodów, dla których danego zamówienia nie podzielono na
części. A to w praktyce oznacza, że zamawiający nie ma już zupełnej
swobody przy podejmowaniu decyzji. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
wskazał wprost, że uzasadnieniem nie mogą być wyłącznie korzyści
organizacyjne po stronie zamawiającego.

Branża energetyczna może odetchnąć z ulgą: Firmy nie muszą organizować przetargów na roboty budowlane już od kwoty 30 tys. euro.

Dobra wiadomość dla spółek z branży energetycznej czy wodociągowej. Zgodnie z
interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych
nie muszą one organizować przetargów na roboty
budowlane już odkąd kwoty 30 tys. Euro 2012.

Skargi w sprawach przetargowych nie muszą być ujawniane

Jeżeli skargi w sprawach przetargowych są wnoszone do sądu przez
prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, nie
podlegają upublicznieniu – uznał
kuba wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w
precedensowym orzeczeniu.

Strona 1 z 2512345...Ostatnia »