Zmowy przetargowe nie będą już bezkarne

Polskie prawo o wykluczaniu nieuczciwych firm z rynku zamówień publicznych są niezgodne z unijnymi i powinny zostać jakże najszybciej zmienione. Taki postulat płynie z nowego wyroku TSUE.

Strona 1 z 11